YRITYS

Painettavat tuotteet
Painotuotteiden suunnittelu ja toteutus kattavasti ja vahvalla kokemuksella yhteistyössä laadukkaiden kotimaisten paino- ja lehtitalojen kanssa.
Lehtitaitot, mainokset, esitteet, messumateriaalit…

Sähköiseen mediaan
Lehdet, esitteet, mainosbannerit taittuvat myös sähköisesti julkaistaviksi.
Kotisivualustana käytän hakukoneystävällistä WordPressiä,
muut sähköiset materiaalit julkaisualustasta riippumatta.

K l i k k a a   j a   l u e   l i s ä ä   p a l v e l u i s t a

J A P L A N   O Y     M a a r i t  K o r p e l a   •    P .  0 4 0  7 1 5  4 4 4 6   •    a i n e i s t o @ j a p l a n . f i