Työnäytteitä

Sivustoa päivitetään parhaillaan,
olethan kärsivällinen – kiitos!

Lehtiä – taitto, ulkoasu, ilmoitusvalmistus

Ulkoasun suunnittelu & toteutus – painettavaksi sekä sähköisiin medioihin.

  • lehti- ja kirjataitot, esitteet, kortit
  • kalenterit, lomakkeet
  • messumateriaalit, teippaussuunnittelut
  • kotisivut
  • yritysilmeet, logot
Eikö etsimääsi tuotetta löytynyt esimerkeistä?
O t a   y h t e y t t ä    j a   k y s y    l i s ä ä !

J A P L A N   O Y     M a a r i t  K o r p e l a   •    P .  0 4 0  7 1 5  4 4 4 6   •    a i n e i s t o @ j a p l a n . f i